Postingan

Berhasil!!

Uji COba Post2Blog ke blogspot

Page Rank turun dari 3 menjadi 1

di halaman pertama Google :)

"buatin tugas dunk"

Nuggu Web id gue lama banget :(

1 Alasan saya mengapa tunda beli domain